Bochumer Botanischer Verein e. V. - Bilder/pictures


Kaffeestrauch, Kaffe - Coffea arabica (Rubiaceae)

Pflanzenporträt Kaffee


blühender Zweig (© A. Höggemeier)

Kaffeeblüte (© A. Höggemeier)

junge Frucht (© A. Höggemeier)

Kaffeekirschen (© A. Jagel)

Kaffeekitsche (© A. Höggemeier)

Keimlinge (© A. Höggemeier)