Bochumer Botanischer Verein e. V. - Bilder/pictures


Orient-Buche - Fagus orientalis (Fagaceae)

Blätter (© A. Jagel)

Blattunterseite (© A. Jagel)

Cupula (© A. Jagel)

Stammquerschnitt, Holz (© A. Jagel)