Bochumer Botanischer Verein e. V. - Bilder/pictures


Frühlings-Spark, Frühlings-Spörgel - Spergula morisonii (Caryophyllaceae)


2013 in der Hohen Mark
(C. Buch & A. Jagel)

2013 in der Hohen Mark
(C. Buch & A. Jagel)

2013 in der Hohen Mark
(C. Buch & A. Jagel)

2013 in der Hohen Mark
(C. Buch & A. Jagel)

2009 in der Hohen Mark (Bochumer Botanischer Verein)